Algemene voorwaarden VGN Academie

Voor de geldende algemene voorwaarden verwijzen we je naar de, door je organisatie getekende, deelnemersovereenkomst VGN Academie.