Spoedcursus Cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

De spoedcursus LVB is voor medewerkers die gaan werken met mensen met een licht verstandelijke beperking. 
Werken met deze doelgroep vraagt kennis van de beperkingen en mogelijkheden van mensen met een LVB en de vaardigheid om hierbij aan te sluiten.

Het begeleiden van mensen met een LVB kan complex zijn door andere factoren die meespelen. Naast de licht verstandelijke beperking kan er ook sprake zijn van een vorm van verslaving, een moeilijke woonsituatie of een stoornis in het autismespectrum.


De spoedcursus bestaat uit video’s, animaties en interactieve casussen op diverse gebieden die jou kunnen helpen bij het ondersteunen en begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Klik hier om deze spoedcursus te bekijken en te activeren.

Spoedcursus Cliënten met een Matig Verstandelijke Beperking (MVB)


De spoedcursus MVB is voor medewerkers die gaan werken met mensen met een matige verstandelijke beperking.

Het begeleiden van mensen met een matige verstandelijke beperking vraagt veel van de begeleiders, ook omdat er vaak sprake is van ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. Naast de verstandelijke beperking kan iemand ook een stoornis hebben in het autismespectrum, een syndroom of een lichamelijke beperking.

De spoedcursus bestaat uit video’s, animaties en interactieve casussen op diverse gebieden die jou kunnen helpen bij het ondersteunen en begeleiden van mensen met een matige verstandelijke beperking.

Klik hier om deze spoedcursus te bekijken en te activeren.

Spoedcursus Cliënten met een Ernstig Verstandelijke Beperking (EVB)


De spoedcursus EVB is voor medewerkers die gaan werken met mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Het begeleiden van mensen met een ernstige verstandelijke beperking kan veel voldoening geven, maar is ook een grote uitdaging. Vaak is er sprake van een complex beeld van beperkingen, zowel op verstandelijk, emotioneel als lichamelijk niveau.

De spoedcursus bestaat uit video’s, animaties en interactieve casussen op diverse gebieden die jou kunnen helpen bij het ondersteunen en begeleiden van mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Klik hier om deze spoedcursus te bekijken en te activeren.

MBO-Certificaat


LET OP: voor alle vragen over dit MBO-certificaat kun je mailen naar:

nationalezorgklas@sdbgroep.nl

De spoedcursus MBO-certificaat is voor deelnemers die het MBO-certificaat ‘Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg niveau 3’ volgen van de Nationale Zorgklas.

In deze spoedcursus vind je begeleidend materiaal voor de (huiswerk)opdrachten die je maakt tijdens het online trainingsprogramma. Het begeleidende materiaal bestaat uit video’s, animaties en interactieve casussen op diverse gebieden, die jou kunnen helpen bij het ondersteunen en begeleiden van cliënten.

Werken in de gehandicaptenzorg vraagt namelijk om kennis van de beperkingen en mogelijkheden van cliënten en de vaardigheid om hierbij aan te sluiten.

In de (huiswerk)opdrachten vind je steeds een verwijzing naar welk begeleidend materiaal je uit deze spoedcursus moet doornemen.

Klik hier om dit te bekijken en te activeren

LACCS

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Wat houdt het leertraject in?

Een goed leven voor iedereen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen (EVMB). Voor iedereen in de professionele zorg en onderwijs moet dát het streven zijn. Het LACCS-programma helpt je hierbij. Het geeft je de handvatten die je als begeleider nodig hebt, waarmee je daadwerkelijk het verschil kan maken voor mensen met EVMB.
Het LACCS-programma is ontwikkeld door De Geeter en Munsterman.

Wat is het doel?

De zorgprofessional:

 • weet voor welke doelgroep het LACCS-programma ontwikkeld is;
 • kent de visie van het programma;
 • weet waar de letters LACCS voor staan;
 • weet wat ‘een goed leven’ betekent in het LACCS-programma;
 • kent de LACCS-waarden voor elk LACCS-gebied;
 • kan bijdragen aan een goed-leven-gesprek;
 • beseft dat alle LACCS-gebieden even belangrijk zijn en wat dit in de pratijk betekent;
 • kent de ontwikkelingsfasen;
 • weet dat de ontwikkelingsfase van een cliënt en de wisselingen per moment worden
  besproken in een ontwikkelingsfasen-gesprek;
 • kan bijdragen aan een ontwikkelingsfasen-gesprek;
 • heeft een eerste beeld bij het handelen volgens het LACCS-programma;
 • kent de vijf principes die je helpen contact te maken met een cliënt.

Klik hier om dit leertraject te bekijken en te activeren.

Forensisch Vakmanschap


Het Programma Forensisch Vakmanschap (PFV) helpt zorgprofessionals en zorginstellingen bij het blijven ontwikkelen van kennis, vaardigheden en de juiste beroepsattitude in de forensische zorg. Het PFV maakt deel uit van de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 waarin het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Valente, afspraken hebben gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg op peil te brengen en te houden. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van het programma.

De VGN academie biedt in deze sectie een aantal leer- en ontwikkelmiddelen aan die zijn gekoppeld aan forensische competenties en leerdoelen.

Klik hier om dit leertraject te bekijken en te activeren.