Beschrijving

De Beeldvormer is een hulpmiddel om alles wat samenhangt met probleemgedrag te inventariseren. Probleemgedrag is complex. De uitlokkende, instandhoudende en beschermende factoren die een relatie kunnen hebben met het probleemgedrag, zijn voor iedere cliënt anders. Daarom is het vaak niet eenvoudig om hier grip op te krijgen. Eigenschappen van de cliënt en de omgeving spelen hierin een rol. Je kunt het gedrag vanuit verschillende theorieën en perspectieven bekijken. Bijvoorbeeld vanuit medisch, psychiatrisch, psychologisch of holistisch oogpunt. Iedere betrokkene heeft zijn eigen beleving, betekenisgeving, normen, waarden en belangen.

Al die factoren zijn belangrijk om een helder beeld van de cliënt te kunnen vormen. Dit beeld vorm je nooit alleen, je doet dat altijd in interdisciplinair verband. Dit houdt in dat je niet uitsluitend vanuit jouw eigen referentiekader kijkt, maar ook vanuit een collega van een andere discipline. Daarbij helpt de Beeldvormer om te kijken naar wat je kunt bijdragen om met het probleemgedrag om te kunnen gaan of hoe je het probleem dat de ander ervaart, kunt verminderen.

Content

  • Werken met de Beeldvormer - Een hulpmiddel bij interdisciplinair samenwerken - v1.0

    Deze online bouwsteen bevat een casus als hulpmiddel om te oefenen met het inzetten van de Beeldvormer.

  • De Beeldvormer digitaal

    Dit document bevat de Beeldvormer als inzetbaar instrument. Met dit document kun je online de Beeldvormer invullen voor een eigen ingebrachte casus. Download de pdf eerst naar een voor jou herkenbare plek op jouw device en start vanuit daar de pdf. Na het invullen sla de pdf op. Probeer dit eerst even uit na het invullen van een paar woorden.

  • De Beeldvormer printbaar

    Deze Beeldvormer kun je uitprinten en bevat QR-codes waarmee je de tips kunt scannen en lezen.

Gebruikerslicentie

Licentieduur

Doorlopend

Aanvullende voorwaarden

Geen

Dit leertraject ondersteunt organisatielicenties.
Ja

Gerelateerd aanbod

Of heb je een activatiecode?