Beschrijving

De Basiscursus Zorgklas bestaat uit diverse bouwstenen die geselecteerd zijn uit het aanbod van leertrajecten van de VGN academie. De volledige leertrajecten zijn te volgen door medewerkers van organisaties die deelnemen aan de VGN academie voor professionaliteit. Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.vgnacademie.nl. Het doornemen van de hele basiscursus duurt ongeveer 8 uur.

De Basiscursus Zorgklas is de opvolger van de Spoedcursussen EVB, LVB en MVB.

Content

 • Basiscursus Zorgklas - Attitude - Spiegel, spiegel aan de wand, wat is er aan de hand?

  Op een speelse, frisse wijze maak je kennis met het begrip attitude. Je wordt je bewust van je eigen rol bij een veilige relatie. 10 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Autisme - Een introductie op autisme

  Je ontdekt dat autistisch gedrag een belangrijke functie heeft. Je ontdekt hoe dit gedrag cliënten met autisme helpt bij het omgaan met prikkels. 20 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Ethisch handelen - Introductie

  Je krijgt op verschillende manieren een overzicht en basiskennis over het onderwerp Ethisch handelen. Je maakt kennis met het Waardenkompas, reflecteert op jouw persoonlijke waarden en hoort van drie personen uit het werkveld een voorbeeld van een waardenconflict. 15 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Gehechtheidsproblematiek - Powershot iedereen is anders

  Ontdek welke verschillende uitingen van gehechtheidsproblematiek er zijn. 5 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Gespreksvaardigheden - Casus basishouding

  Ontdek hoe je de juiste basishouding inzet voor een goed contact met de cliënt en zijn familie/naasten. 30 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Medicatieveiligheid - De speeltafel

  Bekijk verschillende situaties over medicatieveiligheid en ontdek de aandachtspunten en risico’s. Speel jij het medicatiekwartet uit? 15 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Medische alertheid bij agogisch opgeleiden - Introductie

  In deze introductie wordt een goed overzicht gegeven van de belangrijkste theorie, in de vorm van een quiz, inleidende casus en informatie over het herkennen van signalen en het communiceren en rapporteren hierover. 60 minuten

 • Basiscursus Zorgklas - Methodisch werken - Powershot Methodisch werken

  In dit korte, geïllustreerde onderdeel zie je hoe de methodische cyclus in de praktijk werkt. 10 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Moeilijk Verstaanbaar Gedrag - Introductie MVG

  De introductie geeft een goed beeld van de verschillende vormen van MVG, de oorzaken en de instandhoudende factoren. 90 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Mondzorg - Introductie

  De introductie bevat basisinformatie over de gezonde mond en poetsinformatie. 25 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Persoonlijk leiderschap - Introductie

  De introductie benadrukt het belang van persoonlijk leiderschap voor de begeleider en wat de veranderende rol van de zorgprofessional de cliënt, het netwerk en de begeleider zelf oplevert. 40 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Persoonlijk leiderschap - Videoserie stemmen uit de zorg

  Deze bouwsteen bevat videofragmenten van begeleiders, naasten en een ervaringsdeskundige die met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema's. De gesprekken kunnen je inspireren en een aanzet geven om zelf het gesprek met collega's, cliënten en naasten aan te gaan. 60 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Seksualiteit - Casus hoe dan?!

  In deze bouwsteen vind je tien korte casussen. Ze laten de diversiteit van de situaties zien waarin je met seksualiteit te maken hebt. Elke keer geven ze een antwoord op de vraag: "Hoe moet ik het dan bespreken?" 60 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - Sensorische Informatieverwerking - Introductie

  Je krijgt op verschillende manieren een overzicht en basiskennis over Sensorische Informatieverwerking. 40 minuten (indicatie)

 • Basiscursus Zorgklas - VBOP - Powershot de basis van ontwikkelingspsychologie bij een verstandelijke beperking

  Een korte animatie om de complexiteit van ontwikkelingspsychologie inzichtelijk te maken. 5 minuten (indicatie)

Gebruikerslicentie

Licentieduur

Doorlopend

Aanvullende voorwaarden

Geen

Dit leertraject ondersteunt organisatielicenties.
Ja

Gerelateerd aanbod

Of heb je een activatiecode?