Beschrijving

De e-learning Zie jij het, die LVB? van het Landelijk Kenniscentrum LVB bestaat uit vier modules die laagdrempelig en los van elkaar te volgen zijn. Zo vergroten we kennis over jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB onder professionals. Je doet basiskennis op en je kunt jouw kennis verbreden en verdiepen. De modules gaan in op:

 • het signaleren van een LVB;
 • het aansluiten bij een LVB in houding en communicatie;
 • oog hebben voor gevoeligheid voor risico’s als misbruik en criminaliteit;
 • de veel voorkomende combinatie LVB en GGZ-problematiek.
Naast een theoretisch kader komen er ervaringsdeskundigen aan bod en krijg je voorbeelden uit de praktijk en praktische handvatten, afgewisseld met testen en opdrachten. De modules zijn SKJ- en Registerplein-geaccrediteerd op hbo-niveau. Elke module duurt ongeveer 1,5 uur.

Content

 • Ogen open voor LVB

  Een LVB zie je niet. Juist die onzichtbaarheid kan in combinatie met de beperking zorgen dat jeugdigen en (jong)volwassenen langdurig overvraagd worden. Op termijn leidt dit vaker tot negatieve gevolgen als schooluitval, schulden, psychische problematiek of criminaliteit. Dit heeft een enorme impact op het persoonlijke leven van mensen met een LVB èn de samenleving als geheel. Veel van deze problemen kunnen we voorkomen. Dat vraagt kennis en tijdige (h)erkenning van een LVB. Deze module is er daarom voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met jeugdigen of jongvolwassenen met een (vermoedelijke) LVB.

  Ben je geslaagd voor de eindtoets, dan kun je een certificaat downloaden dat je bij het SKJ of Registerplein kunt uploaden om accreditatiepunten te verkrijgen.

 • Handen uit de mouwen voor LVB

  Het (h)erkennen van een LVB is de eerste stap, maar hoe weet je dat dit de verklaring is van de aanpassingsproblemen? Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met ‘labels’, maar ook om tijdig de juiste ondersteuning te bieden en aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft. In deze module maak je een verdiepingsslag naar vroegherkenning, wat zijn de eerste signalen, wat doe je dan en wat zijn de voor- en nadelen? Je leert over screeningsinstrumenten en mogelijkheden om door te verwijzen voor diagnostiek, en het bespreken van deze mogelijkheden met de jeugdige en de ouders. Ook aan bod komt wat je als professional kunt aanpassen in jouw taalgebruik en houding.

  Ben je geslaagd voor de eindtoets, dan kun je een certificaat downloaden dat je bij het SKJ of Registerplein kunt uploaden om accreditatiepunten te verkrijgen.

 • LVB & extra uitdagingen en risico's

  Problemen heeft iedereen. Maar met een LVB is de kans op schooluitval, geen werk of dagbesteding, schulden en armoede en/of criminaliteit een stuk groter. In deze module zoom je in op de bijkomende problematiek die veel voorkomt. Hoe komt het bijvoorbeeld dat licht verstandelijk beperkte jeugdigen vaker uitvallen op school of later moeite hebben met het vinden en behouden van werk? En als we het hebben over criminaliteit, zijn jeugdigen met een LVB dan slachtoffer of dader?

  Ben je geslaagd voor de eindtoets, dan kun je een certificaat downloaden dat je bij het SKJ of Registerplein kunt uploaden om accreditatiepunten te verkrijgen.

 • LVB & GGZ

  Jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB hebben drie tot vier keer meer kans op het ontwikkelen van psychische problematiek. En ongeveer 30 à 50% van de mensen met een LVB heeft psychische problemen (gehad). Na een korte opfrisser over LVB ga je in op de samenhang tussen LVB en psychische problematiek. Aan de hand van casuïstiek bekijk je welk gedrag waardoor verklaard kan worden. Dat kan soms een ingewikkelde puzzel zijn. We spreken dan van diagnostic overshadowing: het onvermogen om een aandoening te duiden, omdat symptomen worden toegeschreven aan een andere, overheersende aandoening. Iets wat in geval van LVB vaker voorkomt en gevolgen kan hebben voor een juiste ondersteuning of behandeling. Na deze module heb je een globaal idee van het samenvallen van een LVB en psychische problemen en de complexiteit van juiste herkenning en duiding. Hierdoor zullen jeugdigen met een LVB en psychische problematiek eerder de juiste hulp krijgen binnen de GGZ of de gehandicaptenzorg.

  Ben je geslaagd voor de eindtoets, dan kun je een certificaat downloaden dat je bij het SKJ of Registerplein kunt uploaden om accreditatiepunten te verkrijgen.

Gebruikerslicentie

Licentieduur

Doorlopend

Aanvullende voorwaarden

Geen

Dit leertraject ondersteunt organisatielicenties.
Ja

Gerelateerd aanbod

Of heb je een activatiecode?